Boligprodusentene

Innhold

Få hjelp til likviditetslån

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Det er nå mulig å søke om likviditetslån etter regjeringens garantiordning. Ordningen er utvidet til å omfatte også større bedrifter med mer enn 250 ansatte.

På grunnlag av de første søknadene har Boligprodusentene satt opp en rutine for å utarbeide lånesøknad og dessuten en mal til støtte for utforming av selve søknaden.

Lånesøknaden skal sendes din ordinære bankforbindelse, som kan tildele lån for dekning av likviditetsbehovet 3 måneder frem i tid. Disse kostnadene må fremgå av lånesøknaden. Se ellers mer veiledning i rutinen og eksempel på utfylling av søknad i den tilhørende søknadsmalen.

Last ned rutine for å utarbeide lånesøknad her
Last ned mal til støtte for utforming av lånesøknad her

Når vi vet mer om bankenes praksis vil disse dokumentene bli oppdatert. Ta gjerne kontakt med oss hvis du utarbeider søknad for din bedrift. Kontaktperson er Morten Meyer, mob. 917 55 158.