Boligprodusentene

Innhold

Løsning for royalimpregnert kledning

Nyhet, Nyhetsbrev, Regelverk, Nyhet

Publisert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet løser floken med midlertidig brukstillatelse for boliger med royalimpregnert kledning

Kommuneal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt endringer i § 3-1 i byggteknisk forskrift (TEK17). Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å løse opp i floken med midlertidig brukstillatelse for bygninger med royalimpregnert kledning, og få på plass en prosess som bidrar til lovlige og sikre bygg med lavest mulig ressursbruk, slik at nye bygninger med royalimpregnert kledning kan overleveres og innflyttes. Endringen i TEK17 § 3-1 vil gjøre det mulig å få midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for byggeprosjekter med royalkledning. Forutsetningen er at det gjennom en analyse, og eventuelt gjennomførte kompenserende tiltak, kan dokumenteres at kravene i byggteknisk forskrift er oppfylt.

Boligprodusentenes Forening berømmer Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å ha funnet en løsning som innebærer at brannprosjekteringen ikke må løftes til tiltaksklasse 3 for alle boligprosjekter med royalimpregnert trekledning.

Vi forstår det slik at departementet nå støtter at det kan søkes om midlertidig brukstillatelse med avvik for bruk av royalimpregnert kledning. De ansvarlige i prosjektet kan følge avvikssporet vi tidligere har fått utarbeidet med to forhåndsdokumenterte, brannfaglige redegjørelser som konkluderer med at personsikkerheten anses tilfredsstillende for å kunne søke om midlertidig brukstillatelse. Disse redegjørelsene dekker småhus, fritidsboliger og lavblokker i brannklasse 1, og boligblokker i tre og fire etasjer med sprinkleranlegg (brannklasse 2).

Vi forstår det også slik at departementet nå støtter at ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan bruke standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser til å lukke avvikene knyttet til royalimpregnert trekledning. Dette gjelder for bygninger hvor konsekvensen av en brann vil være liten til middels. På denne måten kan ressursene til rådgivere i tiltaksklasse 3 rettes mot mer komplekse byggverk hvor fraviksanalysene er mer krevende og konsekvensene av brann større. 

Boligprodusentenes Forening har bedt SINTEF Community om å utvikle et verktøy som inkludere standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser. Arbeidet er i gang og vil ferdigstilles i løpet av juni. Med dette verktøyet må de ansvarlig prosjekterende bekrefte at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Verktøyet viser hvilke kompenserende tiltak som må gjennomføres for å lukke avviket. Før det kan søkes om ferdigattest, må ansvarlig utførende ha bekreftet i samsvarserklæringen at disse tiltakene er utført. Departementet understreker også at FDV-dokumentasjon må oppdateres før det søkes om ferdigattest.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å berolige de mange som venter på å flytte inn i ny bolig eller overta et nytt bygg, og de håper derfor at kommunene og næringen forholder seg til endringene, slik at vi får fortgang i sakene.

Vi vil gi mer informasjon når vi vet mer. Uansett var dette positive nyheter fra regjeringen!

For mer infomrasjon om standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser se vår nyhetsak av 26.4.2021

Boligprodusentenes medlemmer kan logge seg inn på våre medlemsider for mer informasjon om royal

Med vennlig hilsen

Boligprodusentenes Forening

Per Jæger                                                                                                                                        

Adm. direktør