Boligprodusentene

Innhold

Benytt forsikringer og garaniter fra Matrix Insurance

Boligprodusentene har avtale med Matrix Insurance AS som tilbyr gunstig yrkesskadeforsikring, garantier og andre skadeforsikringer.

Yrkesskadeforsikring

Benytt deg av dine unike medlemsfordeler. Som medlem av Boligprodusentene har du muligheten til å få spesialtilpassede personalforsikringer med kanskje markedets beste betingelser. Gjør som mange andre medlemmer, sjekk hva du sparer i dag!

https://matrixinsurance.no/campaign-boligprodusentene/

 Boligprodusentene har hatt avtale med Matrix Insurance AS siden 2017. Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.

 Vår unike yrkesskadeforsikring er utviklet for å gi deg litt mindre bekymringer ved en skade. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program og gir deg en rekke fordeler hvis det inntreffer en ulykke.

Er du klar over hvilke forsikringer du Må kjøpe? Eller Bør kjøpe? Eller Kan kjøpe?

Se filmen – den gir deg svar på spørsmålene!

https://matrixinsurance.no/campaign-boligprodusentene-movie-long/

 

Garanti

Garantier handler om å frigi kapital. Tradisjonelt har garantier blitt bundet opp hos banker. Ved å forsikre kontraktens garantiforpliktelse fremfor å deponere midler eller belaste kassakreditt, får bedriften større økonomisk fleksibilitet.

Gjennom Boligprodusentene får du kanskje markedets beste betingelser på garantier!

 Byggsikkerhetsgaranti

Matrix Insurance AS kan tilby byggsikkerhetsgarantier i både profesjonell- og forbrukersammenheng. I forbrukerentrepriser plikter entreprenøren etter bustadsoppføringlova å stille garanti som skal gjelde i prosjekttiden samt fem år etter overtakelsen.

Se filmen om byggsikkerhetsgaranti!!!

                https://matrixinsurance.no/campaign-garantier/

Husleiegaranti

Husleiegaranti gir en leietaker mulighet til å dekke sine forpliktelser i henhold til leiekontrakten uten å belaste tilgjengelig kredittramme i bank, deponere kontanter i bank eller på annen måte blokkere bruk av frie midler.

Les mer:

https://matrixinsurance.no/campaign-garantier/

eller søk om husleiegaranti:  https://sok.matrixinsurance.no/husleiegarantibedrift

  

Skattetrekksgaranti

Matrix tilbyr skattetrekksgaranti på inntil 5.000.000 kroner pr bedrift, og garantien må dekke litt mer enn det beløp som betales til kemneren hver annen måned. Skattetrekksgarantien utstedes til kemneren og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen.

Les mer:

https://matrixinsurance.no/campaign-garantier/

Eller søk om skattetrekksgaranti: https://matrixinsurance.no/garantier/skattetrekksgaranti/#sok

 

Skadeforsikringer

Tekst:    Alle bedrifter har behov for skadeforsikring, enten det er for å sikre sine eiendeler, det arbeid man utfører, eller lovpliktige forsikringer som f.eks. bilansvar.

Matrix har spesialister på skadeforsikring som kan sy sammen den rette pakken for din bedrift.  De gir tilbud på de forsikringer du har behov for, de du måtte ønske, og samtidig kanskje råd om hvilke dekninger man bør vurdere å sløyfe.

Som medlem av Boligprodusentene har du muligheten til å få spesialtilpasset tilbud på forsikringer for ansvar, avbrudd, bygninger, eiendeler, biler, lastebiler, hengere, arbeidsmaskiner, prosjekt, transport mm

Gjør som mange andre medlemmer, sjekk hva du sparer i dag!

https://matrixinsurance.no/forening/boligprodusentene/

 

For personlig betjening

Ta kontakt med Thomas Winther i Matrix Insurance AS for et unikt tilbud!
Telefon: +47 40 60 19 11
E-post: twinther@matrixinsurance.no