Ny møteserie Miljø- og kvalitetsforum

Nyhet, Grønt skifte

Publisert

Boligprodusentene lanserer en ny møteserie under navnet Miljø- og kvalitetsforum som et nytt tilbud til foreningens medlemmer. Som navnet indikerer vil forumet bidra til medlemmenes tilpasninger til bærekraftig boligbygging og grønt skifte.

På Boligprodusentenes nettside har vi laget et område Grønt skifte hvor vi skal fokusere på informasjon og nyheter knyttet til bærekraftig boligbygging.

Vi har nå på høring utkast til endringer i teknisk regelverk med forslag som introduserer klimaregnskap som del av boligprosjektering og boligbyggingen. Tilrettelegging for klimaregnskap vil være en naturlig del av dagsorden for Miljø- og kvalitetsforum. 

Fra tidligere kvalitetsforum ønsker vi å videreføre erfaringsdeling og læring for alle som er opptatt av forbedring og strukturerte arbeidsmåter.  Miljø og kvalitetsforum tilbyr aktiviteter hver måned frem til jul. Møtene vil være en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger.

Kick-off for forumet var dag 2 på boligkonferansen torsdag 9. september. Møterekken frem til jul finner du her:

Miljø- og kvalitetsforum, nr 2-2021
24. september 2021, som digitalt Teams-møte, kl. 0900 - 1100
Dette er det andre møtet i høstens møteserie i Miljø- og kvalitetsforum.
 
Miljø- og kvalitetsforum, nr. 3-2021
19. oktober 2021, Thon Hotel Oslo Airport, kl. 1000 - 1530
Det vil være påmelding og deltakeravgift for dette møtet. Nærmere program vil komme etter hvert.
 
Miljø- og kvalitetsforum, nr. 4-2021
18. november 2021, som digitalt Teams-møte, kl. 1300 - 1500
Nærmere program vil komme etter hvert