Miljø- og kvalitetsforum

Tirsdag 8. november kl. 13:30-15:00 ser vi frem til å møtes igjen for vårt femte og siste møte i år. Møte vil holdes via Teams.

Du trenger ikke registrere deltagelse på forhånd – bare bli med via lenken:

Klikk her for å delta i møtet

Nednefor ser du programmet, med et lite forbehold om at noe kan bli justert:

0. Slik vi ser det nå!

1. Nøkler eller ikke nøkler?
Presisering om praksis med å tilbakeholde nøkler ved overlevering ved Tommy Helgerud

2. HMS x 3

- Nye grenseverdier kommer for dieseleksos i arbeidsmiljøet, ved Morten Meyer

- Rengjøring er vesentlig for å beholde adgang til å resirkulere ventilasjonsluft med trestøv, ved Morten Meyer                   

- Utviklingsarbeid for å bedre sikring ved montering av takstoler og legging av undertak. Bakteppet er å redusere ulykker i forbindelse med oppsetting av takstoler og legging av undertak. Det har vært flere  alvorlige ulykker (dødsfall) i forbindelse med slike arbeider, ved Tor Ole Larsen i Norges Byggmesterforund.

3. Royalbehandlet kledning for boliger med ferdigattest
Råd for håndtering av eldre leveranser med ferdigattest om royalbehandlet kledning, ved Lars Jacob Hiim og Lars Myhre

4. Bruksanvisning for enebolig/småhus
For bruksanvisningen for 2023 planlegger vi nye råd om vinterdrift av hytte/fritidsbolig, ved Morten Meyer

5. Forbrukerinformasjon om Husbankens lånetilbud
Ny flyer til bruk overfor forbruker, ved Christine Willums

6. Byggesak og offentlig sak
Orientering om Byggesakstimen og planer fremover, ved Marita Grande              

7. Boligprodusentene på plass
Nå i ny komite som skal revidere NS3600, altså standarden om tilstandsvurdering etter forskrift om avhendingsloven, ved  Morten Meyer

Vel møtt!