Møte 1-2023 Miljø- og kvalitetsforum

Tirsdag 14. februar møtes vi på Best Western Plus Oslo Airport til årets første møte i Miljø- og kvalitetsforum. Se programmet og meld deg på!

Årets første møte i Miljø- og kvalitetsforum holdes på Best Western Plus Oslo Airport, Ravinevegen 11, Gardermoen, 14.februar, kl. 10:00 - 15:00. Dersom du enda ikke har meldt deg på, kan du gjøre det her.

Program for Miljø- og kvalitetsforum møte 1-2023: 

 1. Store kostnadsutfordringer
  Vi står foran store kostnadsutfordringer. Lars Jacob Hiim orienterer om foreningens strategier og planer for boligåret 2023.
 2. Innleiereglene er strammet inn
  Mange av våre medlemmer strever nå for å beholde ansatte med verdifull kompetanse. Inn mot 2024 håper og tror vi på endring, og hvilke begrensninger vil da reglene for innleie få? Morten Meyer orienterer om regionale innstramminger i bruk av arbeidskraft fra bemanningsbyrå og produksjonsbedrifter.
 3. Ansvarlig søkers ansvar for FDV-dokumentasjon
  Med økende omfang av FDV-dokumentasjon har det vært behov for å avklare med direktoratet for byggkvalitet om hvordan søkers ansvar skal forstås. Marita Grande orienterer om utveksling med DiBK og vår fortolkning av søkerens ansvar
 4. Sirkulær økonomi - NS 3456 FDVU-dokumentasjon og krav om tilrettelegging for demonteringer i TEK17 § 9-5
  NS 3456 krever at det skal foreligge beskrivelse av konstruksjonsløsningene fellesanleggene i boligselskaper. Standarden. Dette er relevant for det nye kravet i TEK17 § 9-5 (2) om at bygg skal tilrettelegges for senere demontering. Bruk av NS 3456 kan derfor være hjelp i oppfyllelse av TEK-kravet.
 5. Ny FDV-pakke for 2023
  Boligprodusentenes FDV-pakke er nå tilgjengelig i 2023-utgave. Vi gjennomgår endringer og oppdateringer og hvordan du kan få tilgang til FDV-pakken som inneholder både bruksanvisning for ulike boligtyper og dessuten spesifikasjoner av FDVU-dokumentasjon som ivaretar FDVU-dokumentasjon etter den nye standarden NS 3456.
 6. Åpenhetsloven – status for din bedrift?
  Vi er halvveis inn i første driftsåret med åpenhetsloven – hva må våre medlemmer ha på plass, og hvordan forberede rapportering til våren med frist 30. juni 2023. Morten Meyer informerer.
 7. TEK 17 - Termisk komfort
  Sol og skjerming – prosjektering og beregning. Det er fortsatt grunn til å se nærmere på reglene, praktisering og erfaringsdeling. Lars Myhre leder denne delen.
 8. Boligkonferansen 2023
  Hva kan du se frem til, vi setter døren på klem til årets største boligbegivenhet ved Christine Willums.