Møte 4-2022 Miljø- og kvalitetsforum

Vi takker for hyggelig og innholdsrikt møte 7. sept. på Gardermoen.

Her kan du se presentasjonen fra møte 4-2022 i Miljø- og kvalitetsforum. 

Neste møte blir 8.nov. kl.13:30-15:30 via Teams. Se mer informasjon her