Boligprodusentene

Innhold

Regjeringen gir 100 millioner til kompetanseheving i næringslivet

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

– Byggenæringen har et stort behov for å videreutvikle sin kompetanse. Det er flott at det skal tilrettelegges for at flere kan ta korte tilbud for videreutdanning, og at fagskolene tillates å tilby kortere tilbud for å svare på næringslivets behov, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

I 2020 vil regjeringen utvide treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling for blant annet annleggsbransjen. Det er satt av 100 millioner kroner til i alt seks nye programmer og til å utvide bransjeprogrammet for industrien.

Les mer  om programmet på BNL sine sier her

Les også saken på bygg.no