Kurs - NS3456:2022 FDVU for bygninger og tilhørende uteområder

Nyhet, Arrangementer, Regelverk

Publisert

Bli med på kurs og lær deg det du trenger å vite for å ta i bruk NS 3456:2022 som grunnlag for dokumentasjon til forbruker.

Standarden definerer et nytt og utvidet omfang av informasjon som forventes levert ved overtakelse av ny bolig eller fritidsbolig. Standarden er kortfattet, men har et omfattende system av tillegg som eksemplifiserer bruk av standarden. Under kurset vil standarden med tilleggene bli gjennomgått, både for småhus og større leilighetsbygg. For typisk blokkbebyggelse foreligger det for første gang en omfattende spesifikasjon av krav til de tekniske anleggene, som også vil bli gjennomgått under kurset. Det blir presentert eksempler på digitale verktøy for håndtering av FDVU-dokumentasjon.

Kurset er tilrettelagt for bolig- og hytteprodusenter som overleverer ny bolig eller fritidsbolig til forbruker.

Når: 5. oktober, kl. 10.00-16.00

Hvor: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo. Møterom: Labyrinten

Pris: 3950,- for første deltaker fra medlemsbedrift, 3000,- for øvrige deltakere fra medlemsbedrift. Offentlige ansatte: 1950,-. Ikke-medlem av Boligprodusentenes forening: 4950,-

Påmeldingsfrist: 30.09.22

Meld deg på her!

Kvalitetsjef i Boligprodusentenes forening, Morten Meyer, har deltatt i utvikling av standarden og ledet arbeidsgruppen som har utviklet spesifikasjonene for boliger. Morten er dagens kursholder. Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med Morten Meyer.