Benth A. Eik, ny styreleder i Boligprodusentenes forening

Nyhet, Om foreningen

Publisert

På Boligprodusentene sin generalforsamling 11. mai, ble adm. direktør i OBOS Block Watne AS, Benth A. Eik, valgt som ny styreleder.

Først og fremst; tusen takk for tilliten til alle medlemmene som valgte meg til styreleder. Jeg ser frem til å jobbe ammen med ny adm.dir, Lars Jacob Hiim, og resten av styret for å sikre at boligprodusentene fortsatt får gode rammebetingelser i en krevende tid.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke Per Jæger for  godt samarbeid gjennom de to siste årene hvor jeg har fått lov å være nestleder.

Styrets sammensetning med ett års funksjonstid for perioden 2022 - 2023 er nå følgende:

Styreleder:

Benth A. Eik, adm. direktør i OBOS Block Watne AS 

Nestleder for styret

Pål Magnus Aglen, Nordr Norge AS

Øvrige styremedlemmer:

Anita Nysæther Kristiansen, Backer Bolig AS

Sverre Molvik, Selvaag Bolig ASA

Torstein Fjogstad, Fjogstad-Hus AS

Karl Arne Jespersen, Mestergruppen AS

Representant for Hytteprodusentene:

Anders Endre Nybø, FH-gruppen AS

Varamedlemmer:

Mari Skjærstad i Boligpartner AS

Morthen Bakke, Bakkegruppen AS

Hilde Vatne, JM Norge AS

Thor-Inge Thrana, Hellvik Gruppen AS