Informasjonsmøte om ny versjon av "Branntrygg"

Nyhet, Arrangementer, Regelverk

Publisert

Boligprodusentene inviterer til web-møte torsdag 19. mai kl. 08:30 – 10:00, om ny versjon av fraviksverktøyet Branntrygg.

Første versjon av verktøyet Branntrygg ble lansert 2. juli 2021. Verktøyet baserte seg på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som SINTEF Community hadde utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Hensikten med verktøyet var at prosjekterende foretak skulle skal kunne bruke verktøyet for å gjennomføre en fraviksanalyse og dokumentere at boligbygget royalbehandlet utvendig trekledning oppfylte funksjonskrav i TEK17 § 11-9. Denne første versjonen av Branntrygg kunne brukes for å gjennomføre fraviksanalyser for eneboliger/fritidsboliger med en boenhet, kjedete boliger/fritidsboliger og rekkehus.

Nye Branntrygg omfatter bygninger i brannklasse 1 og 2 med horisontale brannskiller.

Den nye versjonen av Branntrygg er utvidet med utvalgte bygningstyper i brannklasse 1 og 2 med horisontale brannskiller. Følgende nye bygningstyper inngår:

  • Horisontaldelt flermannsbolig i brannklasse 1
  • Flermannsbolig i brannklasse 2
  • Kontorbygninger i brannklasse 1 og 2
  • Hotell og overnattingsbygg i brannklasse 1 og 2
  • Barnehage og skole i brannklasse 1 og 2

Branntrygg omfatter ikke omsorgsboliger og publikumsbygg, jf.  DiBKs uttalelse av 30. april 2021.

Tiltakene som må gjøres for de nye bygningstypene med horisontale brannskiller bygger på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som Safezone AS har utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Tiltakene som må gjøres for eneboliger og småhus med kun vertikale skiller bygger fortsatt på de standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser fra SINTEF Community.

Nye Branntrygg omfatter alle behandlete trekledninger, også malt og beiset trekledning

Den nye versjonen av Branntrygg er utvidet til å gjelde alle behandlete trekledninger hvor det ikke kan dokumenteres at trekledningen med nødvendig etterbehandling tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0. Branntrygg gjelder derfor også for trekledninger som har dokumentert ytelse D-s3,d0 eller bedre ut fra fabrikk, men hvor det ikke kan dokumenteres at denne klassifiseringen opprettholdes med nødvendig etterbehandling. Eksempel på slik etterbehandling er maling og beising. I praksis må Branntrygg derfor brukes for alle bygg med royalbehandlet trekledning og for alle bygg med trekledning som må etterbehandles med maling eller beis.

Det er viktig å være klar over brannloven § 6 som krever at eier og bruker skal holde byggverket i forsvarlig stand og påse at det til enhver tid virker etter sin hensikt. Vi viser også til forskrift om brannforebygging § 4 som krever at eieren "skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten".

Branntrygg behøves ikke for bygninger med trekledninger hvor det ikke er behov for etterbehandling med maling, olje eller beis, og hvor ytelseserklæringen dokumenterer tilfredsstillelse av klasse D-s3,d0 ut fra fabrikk. Eksempel på slik kledning som ikke krever etterbehandling er malmfuru og modifisert trevirke som f.eks. Kebony og Superwood.

Teams-lenke til møtet:

Bli med fra datamaskin eller mobilapp: Klikk her for å delta i møtet

Bli med på en videokonferanseenhet: teams@nho.onpexip.com Videokonferanse-ID: 128 484 375 0

Eller ring inn (bare lyd): +47 21 40 21 59,,451042693#   Norway, Oslo Telefonkonferanse-ID: 451 042 693#

Eventuelle spørsmål til informasjonsmøtet kan rettes til:

Lars Myhre (lars.myhre@boligprodusentene.no), mob: 911 43 169) eller

Marita Grande (marita.grande@boligprodusentene.no, mob: 926 37 328) eller

Per Jæger (per.jaeger@boligprodusentene.no, mob: 909 89 509)