Boligprodusentene

Innhold

Nyboligsalget flater ut

Bilder av nye boligbygg.

- Salget av nye boliger i juni lå 2 % over juni i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Vi ser det som positivt at nedgangen i salget nå flater ut.

- Hittil i år ligger salget 9 % under fjoråret. Salget av eneboliger ligger 7 % under fjoråret, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 19 % og 6 % bak første halvår i fjor, fortsetter han.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 14 % bak fjoråret. Fordelt på boligtype ser vi at eneboliger ligger 19 % bak fjoråret, småhus og leiligheter ligger hhv. 18 % og 11 % bak fjoråret.

De siste 12 månedene er det solgt 26 383 boliger. Dette er 21 % under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 762 boliger.  - Dette er 10 % under nivået for et år siden, avslutter Jæger.

Se hele pressemeldingen med vedlegg her.