Boligprodusentene

Innhold

Oppdateringer i styringssystem

Nyhet, Kvalitetsforum, Regelverk

Publisert

Oppdateringer om grunnundersøkelser, byggherreforskriften og smittevern i Boligprodusentenes Styringssystem

Via Holteplattformen finner du nå en rekke oppdateringer av rutiner og bruksdokumenter foretatt i desember 2020 og januar 2021. 

Grunnundersøkelser:
Klargjøring i rutine og befaringsrapport om betydning av tomtens plassering i forhold til marin grense.

Byggherreforskriften
Rutine for utarbeiding og oppfølging av SHA-plan er oppdatert og tilpasset den reviderte byggherreforskriften som trådte i kraft fra 1.1.2021. Nye løsninger for byggherrens dokumentasjonskrav er foreslått og på høring nå.

Smittevern:
En rekke oppdateringer er foretatt i rutiner og bruksdokumenter for å tydeliggjøre oppfølging av krav om smittevern. Ikke minst er det viktig at dette følges opp i vernerundepraksis og av stedlig ledelse på byggeplass.

For nærmere informasjon om endringer i våre bransjedokumenter eller om Boligprodusentenes Styringssystem, ta kontakt med foreningen ved Morten Meyer.