Boligprodusentene

Innhold

Oppløftende salg, mens igangsettingen henger igjen

Nyhet, Boligpolitikk, Statistikk, Pressemeldinger

Publisert

Salgstallene viser at markedet er i klar bedring. Salget i august var 40 % høyere enn i august 2019. Men samtidig viser tallene at igangsettingen henger igjen, og igangsettingen hittil i år er den laveste vi har registrert siden vi startet registreringen i 2010, påpeker Jæger.

Salgstallene viser at markedet er i klar bedring. Salget i august var oppløftende, sier adm. direktør Per Jæger. Det var 40 % høyere enn i august 2019, og det fjerde beste augustsalget vi har registrert siden vi startet registreringen av månedlige tall i 2010. 

 

Men samtidig viser tallene at igangsettingen henger igjen, og igangsettingen hittil i år er den laveste vi har registrert siden vi startet registreringen i 2010, påpeker Jæger.

  • Salget av nye boliger i august 2020 var 40 % høyere enn i august 2019.
  • Salget av nye boliger hittil i år er 14 % lavere enn tilsvarende periode i fjor. Salget av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 10 % og 11 % lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens salget av leiligheter er 17 % lavere enn i fjor.
  • Igangsettingen i august 2020 var 22 % høyere enn i august 2019. Men igangsettingen nå i august 2020 er samtidig den nest laveste vi har registrert for august; bare 2019 var lavere.
  • Igangsettingen hittil i år er 13 % lavere enn tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 17 % og 16 % lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen av leiligheter er 9 % lavere enn i fjor.
  • Salget av nye fritidsboliger i august 2020 var 61 % høyere enn i august 2019. Salget hittil i år er likt salget i tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av fritidsboliger i august 2020 var 7 % lavere enn i august 2019. Igangsettingen hittil i år er 14 % lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Den lave igangsettingen indikerer at mye av salget av leiligheter skjer i allerede igangsatte prosjekter. Vi må tilføre markedet nye boligprosjekter, spesielt i pressområdene hvor kommunene må bidra med nye reguleringsplaner. Uten raskere reguleringsprosesser vil færre nye boliger tilføres markedet, og prisveksten i pressområdene vil fortsette å øke. Færre får da råd til å kjøpe egen bolig. Kommunene må heller ikke påføre nye boligprosjekter store merkostnader i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. For å opprettholde bosetting over hele landet må vi i tillegg tilrettelegge for nye eneboliger i distriktene, avslutter Jæger.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509,

per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon