Oppsummering av nyboligmarkedet i 2021

I første halvår av 2021 var aktiviteten for salg og igangsetting av nye boliger god, mens salget og igangsettingen av nye boliger i andre halvår i 2021 har vært nedadgående og lav, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene. Den gode starten av 2021 gjør at salget og igangsettingen for 2021 ligger noe høyere enn i 2020.

Revidert 2.2.2022 med endelig to på toppliste - Boligbyggere 2021:

Totalt salg av nye boliger og fritidsboliger i 2021 var 33 431 enheter, det er 5 % over 2020. Total igangsetting av boliger og fritidsboliger i 2021 var på 31 056 enheter, det er 11 % over 2020.

Salg nye boliger

 • Solgte nye boliger i 2021 var 26 226 enheter, det er 2 prosent over salget i 2020.
 • Salget for 2021 pr boligtype viser at eneboliger er 3 prosent over (6 629), småhus er 10 prosent under (5 349) og leiligheter er 7 prosent over (14 248) 2020.
 • Salget andre halvår 2021 var 22 prosent under salget andre halvår i 2020.
 • Salget i fjerde kvartal 2021 var 21 prosent under fjerde kvartal i 2020.
 • Salget av nye boliger i desember 2021 var 23 prosent under salget i desember 2020.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsatte nye boliger i 2021 var 25 425 enheter, det er 7 prosent over igangsettingen i 2020.
 • Igangsetting for 2021 pr boligtype viser at eneboliger er 18 prosent over (6 671), småhus er 7 prosent under (5 183) og leiligheter er 9 prosent over (13 571) 2020.
 • Igangsetting andre halvår 2021 var 1 prosent under igangsettingen andre halvår i 2020.
 • Igangsettingen i fjerde kvartal 2021 var 5 prosent under igangsettingen i fjerde kvartal i 2020.
 • Igangsettingen av nye boliger i desember 2021 var 2 prosent under igangsettingen i desember 2020.

Fritidsboliger

 • Solgte nye fritidsboliger i 2021 var 7 205 enheter, det er 17 prosent over salget i 2020.
 • Igangsatte nye fritidsboliger i 2021 var 5 631 enheter, det er 35 prosent over igangsettingen i 2020.

Akershus er det geografiske området med høyest igangsetting i 2021, deretter kommer Trøndelag og Oslo.

 • I Akershus ble det solgt og igangsatt henholdsvis 6 165 og 5 884 enheter i 2021, det er 42 prosent over salget og igangsettingen i 2020.
 • I Trøndelag ble det solgt og igangsatt henholdsvis 2 451 og 3 035 enheter, det er 7 prosent under på salg og 1 prosent under på igangsetting sammenlignet med 2020.
 • I Oslo ble det solgt og igangsatt henholdsvis 2 739 og 2 728 enheter, det er 25 prosent under på salg og 2 prosent over på igangsetting sammenlignet med 2020.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Pressemelding: Oppsummering av nyboligmarkedet i 2021

Presentasjon fra pressekonferansen 20.1.2022

Pressemelding: 10 på topp boligbyggere i 2021

Pressemelding: 5 på topp fritidsboligbygger i 2021

Geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger

Kvartalstall pr. tidliger fylke i Exel.