Boligprodusentene

Innhold

Permittering

Nyhet, Arbeidsliv, Regelverk, Korona

Publisert

De foreslåtte endringene om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager med full lønn fra arbeidsgivere, er ikke tredd i kraft enda.

Det er en del spørsmål og misforståelser om hvilke regler som gjelder for permitteringer. De foreslåtte endringene om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager med full lønn fra arbeidsgivere, er ikke tredd i kraft enda.

Boligprodusentene vil som regjeringen, at flest mulig byggeplasser holdes i gang, slik at vi opprettholde sysselsetningen og beholder arbeidskraft. Det vil være svært viktig for samfunnet i den kritiske perioden vi er inne i nå.

Varsling om permittering

Hovedavtalen mellom LO-NHO og andre tilsvarende avtaler er varslingsfristen 14 dager. Ved uforutsette hendelser gjelder en unntaksregel om 2 dagers varslingsfrist.

I en uforutsett situasjon der driften må innstilles helt eller delvis grunnet myndighetsbestemte tiltak, tilsier det som utgangspunkt at unntaksregelen om permittering med frist på to dager gjelder. Det må i alle tilfeller vurderes fra sak til sak. Andre eksempler kan være at det oppstår akutt råvaremangel, oppdrag kanselleres eller utsettes som følge av tiltak og råd fra myndighetene grunnet virusutbruddet.

Bedriften må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte, har man ikke tillitsvalgte så drøfter man direkte med de ansatte. Bedriften og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles; intranett eller oppslag på annet vis, men blir man ikke enige, må den enkelte gis skriftlig varsel.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet, se nærmere om dette på nav.no.

Permitteringer som følge av koronaviruset (nav.no)

Dere finner veiledninger og maler om permittering på arbinn.no, se lenke under.

Veiledning og maler om permittering på arbinn.no (for medlemmer av NHO)

Alle daglige ledere i bedriften kan logge seg inn på arbinn.nho.no. Første gang en benytter seg av tjenesten velger dere "brukernavn" som er daglig leders e-post adresse eller e-posten dere er registrert i NHO med. Har denne personen ikke vært på Arbinn tidligere trykker man "Ny bruker" og får tildelt passord. Det blir sendt en lenke fra NHO medlemsservice som bekrefter innloggingen. Denne lenken varer i 20 minutter – sørg for å få aktivisert lenken i dette tidsrommet.

For flere spørsmål og svar om i sammenheng med koronaviruset, klikk her