Boligprodusentene

Innhold

Nytt om permitteringsreglene

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Regjeringen og partiene på Stortinget har blitt enige om et forlik for en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Her er de nye endringene som trer i kraft 20. mars 2020:

  • 2 dagers varsling etter unntaksbestemmelsen skal nå gjelde (" ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften ", som etter Hovedavtalen byggfag § 7-3 (2) legitimerte bruk av force majeure- betraktninger og en varslingsfrist på 2 dager.)
  • arbeidsgiverperioden med lønnsplikt er redusert fra 15 til 2 dager
  • permitterte er sikret full lønn inntil 6 G i 20 dager (2 + 18) etter at permitteringen er iverksatt
  • etter 20 dagers perioden er ytelsen minimum 80 % av inntekten opptil 3 G, og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G i permitteringsperioden
For mer informasjon om permittering gå til NHO sin egen side her