Pressemelding: Boligprodusentene er uenig i innstrammingene som er foreslått i utlånsforskriften

Publisert

Forslaget vil forsterke nedgangen i nyboligsalget, som allerede har gått ned 20 prosent det siste året, sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentene.

Forslaget undervurderer de negative virkningene for boligforsyningen. Færre nye boliger vil opprettholde det høye prisnivået. Forslaget vil derfor ytterligere forverre førstegangskjøperes mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

Utlånsforskriften er i realiteten innrettet for å møte utfordringene i Oslo-området. Boligmarkedet i Norge er mer enn bare Oslo. Vi er bekymret for at forslaget reduserer nybygging i resten av landet og påskynder sentraliseringen.

Boligprodusentene mener at utlånsforskriften bør være mer fleksibel, tilpasset ulike boligkjøpere og regionale forskjeller.

Her kan du laste ned pressemeldingen 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282
lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no