Boligprodusentene

Innhold

Lav boligaktivitet før korona og oljeprisfall

Nyhet, Pressemeldinger

Publisert

Allerede før koronavirus og oljeprisfall har salget og igangsettingen av boliger så langt i år vært lav

Salget og igangsettingen av boliger har vært lav i starten av året, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Dette er før koronavirus, oljeprisfall og børsnedgang.

Salget i årets to første måneder ligger 12 % under fjoråret. Salget av eneboliger ligger 2 % over fjoråret, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 21 % og 14 % under fjoråret.Salget siste tolv måneder ligger 6 % under forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger har den største nedgangen med minus 14 %. Leiligheter ligger 7 % under foregående tolvmånedersperiode, mens småhus ligger 6 % over.

Igangsettingen siste tolv måneder ligger 14 % under forrige tolvmånedersperiode. Igangsettingen av leiligheter ligger hele 19 % under forrige tolvmånedersperiode, mens småhus og eneboliger ligger hhv. 4 % og 10 % under.

Verre er det at tallene ikke inkluderer effekten av koronaviruset, nedgang i oljeprisen og det kraftige børsfallet, sier Jæger. Vi frykter for bankenes situasjon, og at dette kan føre til bråstopp i boligbyggingen og store sysselsettingsmessige konsekvenser. Det er derfor viktig at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer finansiering av nye boliger, understreker Jæger. Vi ber også regjeringen å bruke Husbanken som aktivt virkemiddel for å opprettholde boligbygging og sysselsetting.

Mange prosjekter vil ikke la seg gjennomføre som planlagt på grunn av den urolige situasjonen. I nedgangstider har bygging av eneboliger og småhus i randsonen av byene vært en viktig buffer og reddet boligbransjen fra masseoppsigelser. Regjeringen må derfor lempe kravene om knutepunktsbygging.

Les hele pressemeldingen her

Se presentasjonen fra pressekonferansen 12.03.2020 her