Nedgangen i nyboligsalget fortsetter

Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. Det er dessverre ikke noe som tilsier at trenden vil snu med det første, sier administrerende direktør, Lars Jacob Hiim.

Byggevarekostnadene er fremdeles høye og økte energipriser utfordrer bransjen. Boligkundene har redusert kjøpekraft og bankene er mer restriktive med boliglån. Bransjen varsler utsettelser av flere prosjekter, ordrereserven minsker raskt, og fremover forventes det permitteringer og oppsigelser. Hiim er bekymret for bedriftene og arbeidsplasser i hele landet.

For igangsetting av nye boliger er det forskjell mellom storby og distrikt. Det igangsattes fortsatt leilighetsprosjekter i byområdene, særlig i Akershus, mens enebolig- og småhusmarkedet er svakt. I distrikts Norge ser vi generelt lav aktivitet.

Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i september 2022 er 19 prosent under september 2021. 
 • Salget av nye boliger i tredje kvartal 2022 er 25 prosent under tredje kvartal 2021. Salget pr boligtyper i tredje kvartal 2022 viser at eneboliger er 29 prosent under, småhus er 24 prosent under og leiligheter er 24 prosent under tredje kvartal 2021.
 • Solgte nye boliger hittil i år er 15 004 boenheter, det er 20 prosent under samme periode i 2021. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 27 prosent under (3 652 boenheter), småhus er 34 prosent under (2 684 boenheter) og leiligheter er 12 prosent under (8 667) samme periode i 2021.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22 391 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 278 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 996 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 13 117 boenheter, som er 10 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsetting nye boliger 

 • Igangsettingen av nye boliger i september 2022 er 11 prosent over september 2021.
 • Igangsettingen av nye boliger i tredje kvartal 2022 er 7 prosent under tredje kvartal 2021. Igangsettingen pr. boligtype i tredje kvartal 2022 viser at eneboliger er 16 prosent under, småhus er 33 prosent under og leiligheter er 5 prosent over tredje kvartal 2021.
 • Igangsatte nye boliger hittil i år er 15 790, det er 3 prosent under samme periode i 2021. Igangsetting pr boligtyper i hittil i år viser at eneboliger er 15 prosent under (3 726 boenheter), småhus er 23 prosent under (2 703 boenheter) og leiligheter er 12 prosent over (9 362) samme periode i 2021.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 24 992 boenheter, som er 4 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 026 boenheter, som er 8 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 356 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14 610 boenheter, som er 8 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger 

 • Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 56 prosent under samme periode i 2021.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er3 976 enheter, som er 52 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsetting av nye fritidsboliger hittil i år 5 prosent under første halvår 2021.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 448 enheter, som er 5 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:  

Boligprodusentenes Forening   

v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim, Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no

Under kan du laste ned pressemelding og boligstatisikk for september og 3. kvartal 2022:

Pressemelding

Presentasjon fra pressekonferansen 20.10.2022

Fylkesoversikt i Excel med indekserte tall for boligsalg og igangsetting

Geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger