Boligprodusentene

Innhold

Ingen tiltak for boligbygging - regjeringen styrer mot omfattende arbeidsledighet!

Nyhet, Boligpolitikk, Pressemeldinger, Korona

Publisert

Regjeringen har glemt boligbygging da de i dag la fram tiltak for å føre Norge ut av koronakrisen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Han viser til at salg og igangsetting av nye boliger har falt markant. Hver bolig som ikke bygges gir tap av 3,4 årsverk i verdikjeden. Basert på salgstallene tilsier en moderat prognose at det på årsbasis vil bli igangsatt 10 000 færre boliger. Dette vil føre til 34 000 færre årsverk, påpeker Jæger. Det tar tid å gjennomføre boligprosjekter. Manglende salg og igangsetting i år vil ha direkte sysselsettingsmessige konsekvenser de neste par årene, og Jæger varsler stor ledighet i 2021.

Jæger etterlyser to konkrete tiltak for å stimulere salg og igangsetting av boliger:

  • Husbanken må få 25 milliarder kroner i økte utlånsrammer. Dette vil sikre finansiering av 10 000 boliger. Kunder som har betalingsevne til å kjøpe ny bolig må få finansiering og ikke hindres av privatbankene som struper boligutlånene. Husbanken reddet boligbransjen på 90-tallet etter børskrakket, og bidro til å opprettholde boligproduksjonen etter finanskrisen i 2008.
  • En forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 % forhåndssalg for å få byggelån. Bankene har hevet kravet til forhåndssalg fra typisk 60 %, til 70-80 %. Selv prosjekter med brukbart salg oppnår ikke et så høyt forhåndssalg, og blir ikke igangsatt. Og uten igangsetting, ingen sysselsetting. Ved at staten går inn som assurandør (garantist) i en ordning med fulltegningsforsikring, kan nye leilighetsprosjekter få byggelånsfinansiering med 30 % forhåndssalg. Forsikringsordningen dekker løpende kapitalkostnader og driftskostnader dersom det fortsatt er usolgte leiligheter når prosjektene ferdigstilles.

Jæger understreker at begge tiltakene vil gi stor sysselsettingseffekt og lave kostnader for staten. Lånerammer til Husbanken er "under streken" og ikke ordinær utgiftspost på statsbudsjettet. Lånene skal betales tilbake og misligholdet er lavt. Når det gjelder forsikringsordningen vil leilighetsprosjektene som igangsettes i år, først ferdigstilles i 2022. Norges Bank forventer da betydelig vekst i økonomien og bedre marked. Det er også enklere å selge nye leiligheter som er i produksjon og har kortere tid til ferdigstillelse. Den økonomiske risikoen for at det vil være mange usolgte leiligheter når prosjektene ferdigstilles, er derfor liten.

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Last ned og les hele pressemeldingen her