Fritt fall i nyboligsalget

Publisert

Det har vært fallende salg siden juli 2021, og tallene i november viser at vi nå går fra ille til verre, sier Lars Jacob Hiim administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Boligkundene har fått betydelig redusert kjøpekraft og er usikre på fremtiden. Kostnadsøkningene og rentehevningene treffer nyboligsalget med stor kraft. Boligbransjen mener at renten ikke burde heves for å unngå ytterligere forverring.

Novembertallene viser at bremsen tiltar også i leilighetsmarkedet i byområdene. Hele landet opplever nå kraftig nedgang i nyboligsalget.

Igangsettingen er på nivå med fjoråret og det bygges på tidligere solgte prosjekter. Ordrereserven reduseres raskt, og nedgangen i nyboligsalget vil føre til permitteringer og oppsigelser. Tallene for salg og igangsetting viser at 2023 vil bli et krevende år.

Salg av nye boliger: 

 • Salget av nye boliger i november 2022 er 39 prosent under november 2021.
 • Salget av nye boliger de siste tre måneder (september, oktober og november) er 27 prosent under samme periode i fjor.
 • Salget av nye boliger hittil i år er 17 531 boenheter, det er 22 prosent under samme periode i 2021. Salget pr boligtype hittil i år viser at eneboliger er 27 prosent under (4 326 boenheter), småhus er 33 prosent under (3 089 boenheter) og leiligheter er 16 prosent under (10 116 boenheter) samme periode i 2021.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 21 210 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 027 boenheter, som er 29 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 845 boenheter, som er 35 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 12 349 boenheter, som er 14 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsetting nye boliger:

 • Igangsettingen av nye boliger i november 2022 er på samme nivå som november 2021.
 • Igangsatte nye boliger de siste tre måneder (september, oktober og november) er 14 prosent over samme periode i fjor.
 • Igangsatte av nye boliger hittil i år er 19 544 boenheter, det er på samme nivå som i 2021. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 16 prosent under (4 705 boenheter), småhus er 21 prosent under (3 402 boenheter) og leiligheter er 20 prosent over (11 437 boenheter) samme periode i 2021.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 500 boenheter, som er på nivå med forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 760 boenheter, som er 15 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 266 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 15 473 boenheter, som er 21 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger: 

 • Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 57 prosent under samme periode i 2021.
 • Salget av nye fritidsboliger de siste tre måneder (september, oktober og november) er 66 prosent under samme periode i fjor.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 457 enheter, som er 54 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 13 prosent under samme periode i 2021.  
 • Igangsatte nye fritidsboliger de siste tre månedene (september, oktober og november) er 31 prosent under samme periode i fjor.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 945 enheter, som er 12 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
Last ned pressemeldingen 
Last ned presentasjonen fra pressekonferansen 

For ytterligere informasjon kontakt:  

Boligprodusentenes Forening, v/ Adm. direktør Lars Jacob Hiim, Mob +47 464 18 282 lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no