Nyboligsalget går mot det svakeste året siden finanskrisen

Salget av nye boliger har falt siden juli 2021. Det er dessverre ikke noe som tilsier at dette vil snu i løpet året, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

Bransjen varsler at flere planlagte prosjekter må utsettes på grunn av manglende salg. Ordrereserven minkr og det planlegges permitteringer og oppsigelser. Hiim påpeker at dette vil få konsekvenser for bedriftene og arbeidsplassene i hele landet.  

Igangsettingen i oktober 2022 er den neste laveste siden Boligprodusentene begynte med månedlige målinger i 2010. Det er lav aktivitet i store deler av landet. I Stor-Oslo og Rogaland er det igangsatt noen leilighetsprosjekter. 

Det er viktig å få kontroll på inflasjonen og redusert leiepresset. Innstramminger i utlånsforskriften vil forverre situasjonen i boligmarkedet, og Boligprodusentene har derfor i høringssvaret gått imot forslagene fra Finanstilsynet. 

 Salg av nye boliger:  

 • Salget av nye boliger i oktober 2022 er 23 prosent under oktober 2021. 
 • Solgte av nye boliger de siste tre måneder (august, september og oktober) er 22 prosent under samme periode i fjor 
 • Solgte nye boliger hittil i år er 16 286 boenheter, det er 21 prosent under samme periode i 2021. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 26 prosent under (3 980 boenheter), småhus er 34 prosent under (2 849 boenheter) og leiligheter er 12 prosent under (9 457) samme periode i 2021. 
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22 016 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 211 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 866 boenheter, som er 37 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 12 918 boenheter, som er 11 prosent under forrige tolvmånedersperiode.  

Igangsetting nye boliger: 

 • Igangsettingen av nye boliger i oktober 2022 er 41 prosent over oktober 2021. 
 • Igangsatte nye boliger de siste tre måneder (august, september og oktober) er 12 prosent over samme periode i fjor. 
 • Igangsatte av nye boliger hittil i år er 17 553 boenheter, det på samme nivå som i 2021. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 16 prosent under (4 167 boenheter), småhus er 23 prosent under (3 067 boenheter) og leiligheter er 20 prosent over (10 319 boenheter) samme periode i 2021. 
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 508 boenheter, som er 2 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 904 boenheter, som er 11 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 291 boenheter, som er 29 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 15 313 ​​boenheter, som er 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode.  

Fritidsboliger:  

 • Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 57 prosent under samme periode i 2021. 
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 732 enheter, som er 52 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 
 • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 11 prosent under samme periode i 2021.   
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 116 enheter, som er 5 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 
Her kan du laste ned pressemeldingen
Her kan du laste ned presentasjonen fra pressekonferansen

For ytterligere informasjon kontakt:    

Boligprodusentenes Forening , v/ Adm. direktør Lars Jacob Hiim, Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no