Pressemelding - Nedturen fortsetter, ingen tegn til bedring

Publisert

Så langt i år er markedet tilnærmet halvert sammenliknet med fjoråret. Vi er i en boligkrise, og det er skuffende at boligbyggingen ikke får drahjelp fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim.

Så langt i år er markedet tilnærmet halvert sammenliknet med fjoråret. Vi er i en boligkrisez, og det er skuffende at boligbyggingen ikke får drahjelp fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim. Dette vil påvirke boligforsyningen negativt i lang tid.

Ved fremlegget av statsbudsjettet i fjor høst var målet å hindre ekstra prisvekst og renteøkninger. Revidert nasjonalbudsjett som nå er lagt frem vil føre til press på renta, ifølge toneangivende økonomer. Dette er dårlige nyheter for boligforsyningen og bransjen.

Nå er det behov for tiltak for å avhjelpe situasjonen, som økte rammer i Husbanken og bedret permitteringsordning, sier Hiim.

Salg nye boliger
• Salget av nye boliger i april 2023 er 35 prosent under april 2022
• Solgte nye boliger hittil i år er 4 563 boenheter, det er 43 prosent under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 37 prosent under, småhus er 28 prosent under og leiligheter er 49 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 1 206 eneboliger, 919 småhus og 2 439 leiligheter hittil i år.
• Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 15 960 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4 145 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 371 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 8 443 boenheter, som er 42 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger
• Igangsetting av nye boliger i april 2023 er 41 prosent under april 2022.
• Igangsatte nye boliger hittil i år er 3 352 boenheter, det er 49 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 24 prosent under, småhus er 55 prosent under og leiligheter er 58 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 1 228 eneboliger, 681 småhus og 1 443 leiligheter hittil i år.
• Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 19 961 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 156 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 453 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 11 351 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger
• Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 64 prosent under samme periode i 2022.
• Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2 260 enheter, som er 59 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
• Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 38 prosent under samme periode i 2022.
• Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 447 enheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Her kan du laste ned dagens pressemlding og presentasjon:

Pressemelding - Boligstatistikk til og med april 2023

Presentasjon av boligstatistikk til og med april 2023

For ytterligere informasjon kontakt:  
Boligprodusentenes Forening   
v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim
Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no