Laveste nyboligsalg siden finanskrisen

Boligprodusentene har ikke målt lavere salg og igangsetting for juni måned siden vi begynte med månedlige registeringer i 2010, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. Det er kun under finanskrisen i 2008 og 2009 vi har målt lavere salg i andre kvartal. Hiim frykter at salget vil fortsette å holde seg lavt i 2022, og at de langsiktige konsekvensene vil være alvorlig. Boligbehovet er nå oppjustert med over 3 000 boliger, til 29 384 boliger i året. Fremover er vi urolig for boligforsyningen, sysselsettingen, og de som trenger boliger. Hiim ber derfor om fortgang i behandling av innsendte regulerings- og byggesaker, forbedring av virkemidler som boliglånsforskriften og Husbanken, samt å unngå ytterligere press i økonomien som kan føre til nye rentehevninger. 

 Salg nye boliger:

 • Salget av nye boliger i juni 2022 er 38 prosent under juni 2021. Salget pr boligtyper i juni 2022 viser at eneboliger er 26 prosent under, småhus er 43 prosent under og leiligheter er 41 prosent under juni 2021. 
 • Salget av nye boliger i andre kvartal 2022 er 29 prosent under andre kvartal 2021. Salget pr boligtyper i andre kvartal 2022 viser at eneboliger er 34 prosent under, småhus er 39 prosent under og leiligheter er 21 prosent under andre kvartal 2021. 
 • Solgte nye boliger første halvår 2022 er 11 363 boenheter, det er 19 prosent under første halvår 2021. Salget pr boligtyper i første halvår 2022 viser at eneboliger er 26 prosent under (2 753 boenheter), småhus er 36 prosent under (2 019 boenheter) og leiligheter er 7 prosent under (6 592) første halvår 2021. 
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 23 618 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 645 boenheter, som er 25 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 4 208 boenheter, som er 39 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 13 765 boenheter, som er 9 prosent under forrige tolvmånedersperiode.  

Igangsetting nye boliger: 

 • Igangsettingen av nye boliger i juni 2022 er 31 prosent under juni 2021. Igangsettingen pr. boligtype i juni 2022 viser at eneboliger er 10 prosent under, småhus er 45 prosent under og leiligheter er 35 prosent under juni 2021. 
 • Igangsettingen av nye boliger i andre kvartal 2022 er 3 prosent under andre kvartal 2021. Igangsettingen pr. boligtype i andre kvartal i andre kvartal 2022 viser at eneboliger er 12 prosent under, småhus er 27 prosent under og leiligheter er 13 prosent over andre kvartal 2021. 
 • Igangsatte nye boliger første halvår 2022 er 10 780, det er likt med første halvår 2021. Igangsetting pr boligtyper i første halvår 2022 viser at eneboliger er 14 prosent under (2 545 boenheter), småhus er 20 prosent under (2 043 boenheter) og leiligheter er 17 prosent over (6 193) første halvår i 2021.  
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 25 392 boenheter, som er 1 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 246 boenheter, som er 1 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 685 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14 461 boenheter, som er 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode.  

 Fritidsboliger:

 • Salget av nye fritidsboliger første halvår 2022 er 57 prosent under første halvår 2021. 
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 545 enheter, som er 48 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 
 • Igangsetting av nye fritidsboliger første halvår 2022 er 2 prosent under første halvår 2021. 
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 574 enheter, som er 14 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 
For ytterligere informasjon kontakt:   

Boligprodusentenes Forening    

v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim   

Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no 

 

Pressemelding med boligtallene for juni 2022

Pressentasjon fra pressekonferansen 11.08.22

Last ned fylkesoversikt i Excel med indekserte tall for boligsalg og igangsetting

Geografisk oversikt over salg og igangsetting av nye boliger