Boligprodusentene

Innhold

Manglende boligsalg gir økt ledighet til høsten og gjennom 2021

Boligprodusentenes pressekonferanse 13. mai 2020 - Boligstatistikk pr. april 2020

Boligtallene for april viser en salgsnedgang på 45 %. Igangsettingen er ned 32 % sammenliknet med april i fjor. Adm. direktør Per Jæger kommer med to tiltak for å sikre at nye boligprosjekter blir igangsatt og for å opprettholde sysselsettingen utover høsten og 2021.

Boligtallene for april viser en salgsnedgang på 45 % sammenliknet med april 2019. Samlet boligsalg så langt i 2020 er ned 29 % sammenliknet med året før.

Igangsettingen i april er ned 32 % sammenliknet med april i 2019, mens samlet igangsetting så langt i 2020 er ned 11 % sammenliknet med samme periode i fjor.

Det reviderte statsbudsjettet inneholder ingen tiltak for å opprettholde nødvendig boligproduksjon og sikre sysselsetningen. Dette er svært skuffende uttaler administrerende direktør i Boligprodusentene Per Jæger.

For fritidsboliger er salget og igangsettingen hittil i år 10 % opp sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For april er salget ned 9 % i forhold til april 2019, igangsettingen 35 % under april i fjor.

Boligprodusentenes ukesmåling under koronakrisen viser en økende sysselsetting på byggeplassene, hvor personell utenfor arbeid har falt fra 17 % i uke 13 til 7 % i uke 20, med et sykefravær på kun 3 % og med 3 % permitterte i uke 20. Så langt har boligbransjen klart å opprettholde boligproduksjonen under smitteverntiltakene, men Jæger er bekymret for at dette ikke vil vare utover høsten. Over 50 % av medlemmene melder om manglende nye byggeoppdrag, noe som stemmer godt med svikten i boligsalget i mars og april.

Hver bolig som ikke selges nå vil skape ny ledighet ut over høsten og gjennom 2021. Det tar ca. 6 måneder fra en kontrakt er underskrevet til byggearbeid kan starte opp. Dersom de lave salgstallene fortsetter i mai og juni vil mangel på oppdrag føre til permitteringer og oppsigelser. Ringvirkningene er store ved at hver bolig som ikke bygges gir tap av 3,4 årsverk i verdikjeden. En moderat prognose på bakgrunn av salgstallene tilsier en redusert igangsetting på inntil 10.000 boliger årlig, noe som vil føre til 34 000 færre årsverk. Derfor trenger vi følgende tiltak for å sikre at nye boligprosjekter blir igangsatt for å opprettholde sysselsettingen, sier Per Jæger:

  • Husbanken må få økte rammer på 25 mrd. for å stimulere boligbyggingen. Det vil sikre finansiering av 10.000 boliger for de som vil og fortsatt kan kjøpe ny bolig.
  • En forsikringsordning for usolgte leiligheter som gjør det tilstrekkelig med 30 % forhåndssalg før igangsetting.

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Last ned pressemeldingen
Last ned presentasjon fra pressemeldingen her