Prisveksten på byggevarer gir rekordlave boligtall for oktober

Boligprodusentene har siden 2010 registrert månedlig salg og igangsetting av nye boliger. Salget og igangsettingen de siste fire månedene, fra juli tom oktober, har ikke vært lavere enn i 2021. Salg av nye boliger i oktober 2021 er det laveste vi har registrert for oktober måned og er 19 prosent under fjoråret.

De svake boligtallene for oktober er en direkte følge av den voldsomme prisveksten som har vært på byggevarer, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

I forbindelse med regjeringens forhandlinger med SV om statsbudsjettet, ber Boligprodusentene om at Husbankens rammer økes med ytterlige 2 milliarder for å stimulere boligbyggingen.

Salg nye boliger  

  • Salget av nye boliger i oktober 2021 var 19 prosent under oktober 2020. 
  • Salget hittil i år er 11 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 15 prosent over, småhus er 4 prosent over og leiligheter er 12 prosent over samme periode i fjor.
  • På tolvmånedersbasis er salget 14 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger er 21 prosent over, småhus 1 prosent under og leiligheter 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger 

  • Igangsettingen av nye boliger i oktober 2021 var 41 prosent under oktober 2020. 
  • Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 9 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Igangsettingen av eneboliger er 25 prosent over, småhus er 14 prosent over og leiligheter er 1 prosent under samme periode i fjor.
  • På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 7 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av eneboliger er 26 prosent over, småhus er 11 prosent over og leiligheter er 3 prosent under

Fritidsboliger 

  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 36 prosent over samme periode i 2020. 
  • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 38 prosent over samme periode i 2020. 
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 48 prosent over forrige tolvmånedersperiode, og igangsettingen 37 prosent over. 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Pressemelding med boligtallene for oktober

Presentasjon fra pressekonferansen 16.11.2021