Prosessen er avsluttet

Publisert

Prosessen om en eventuell sammenslåing av Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) og Boligprodusentenes Forening avsluttes.

Etter en intensiv periode der EBA og Boligprodusentene har utredet mulighetene og konsekvensene av en eventuell sammenslåing av de to foreningene, har EBAs styre kommet frem til konklusjon om ikke å kjøre prosessen videre.

"Det er basert på at styret i EBA har kommet frem til at EBA har bedre forutsetninger for å skape verdier for medlemmene ut fra en forening som er spesialisert for å møte behovene til entreprenører", sier Jimmy Bengtson styreleder i EBA.

Prosessen har også gjort det klart at EBA og Boligprodusentene har flere felles interesser, ikke minst innen næringspolitikken, og med den komplementære kompetansen foreningene har, er det grunnlag for et godt og enda tettere samarbeid med Boligprodusentene i tiden som kommer.

"Boligprodusentene tar til etterretning av EBAs styre ikke ønsker å gå videre med prosessen. Samtidig ser vi at prosessen har lagt grunnlag for at foreningene kan samarbeide om felles viktige næringspolitiske- og andre saker fremover", sier Benth Eik styreleder i Boligprodusentene.