Boligprodusentene

Innhold

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.

Boliglånsforskriften stiller krav til:

  • lånets belåningsgrad, det vil si egenkapitalkravet
  • avdragsbetaling
  • kundens betjeningsevne
  • gjeld i forhold til inntekt

Forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er 8 prosent.

– Vi sikrer at bankene fortsatt kan utøve skjønn når de behandler lånesøknader gjennom å videreføre fleksibilitetskvoten på dagens nivå. Bankene oppgir at de prioriterer unge og førstegangskjøpere når de bruker fleksibilitetskvoten, sier finansminister Siv Jensen.

Les mer på regjeringen.no.