Høring av revidert versjon av Byggblankett 3428

Nyhet, Boligpolitikk, Høringsuttalelser

Publisert

Revidert versjon av Byggblankett 3428 - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig på høring fram til 19. januar 2020

Standard Norge er i gang med en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, i tillegg til Byggblankett 3428 - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig, som er knyttet til avhendingslova. Forslaget bygger på nåværende blankett, men vil modernisere og oppdatere. På lik linje med Byggblankett 3427, som allerede er revidert, er det et mål med den nye versjonen av Byggblankett 3428 å gjøre tilpasninger for å øke bruken av blanketten blant eiendomsmeglere som formidler salg av nyoppførte boliger.

Komiteen ønsker innspill til Byggblankett 3428 og fristen er 19. januar 2020. 

Gå til høringsforslaget 

Last ned blanketten her