Boligprodusentene

Innhold

Foreløpige råd om kledning

Nyhet

Publisert

Vi har fått flere spørsmål fra medlemmer om brannegenskaper til royalimpregnert kledning og bruk av slik kledning i nye og pågående prosjekter. Som foreløpig veiledning kan vi gi følgende råd.

Vi viser til nyhetssak om royalimpregnert kledning 22.12.2020

Våre foreløpige råd om royalbehandlet trekledning:

  • Nye prosjekter og pågående prosjekter hvor montering av kledning ikke er påbegynt:
    ikke bestill og bruk royalimpregnert kledning
  • Pågående prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig er montert:
    fullfør montering av royalimpregnert kledning
  • Pågående prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig ikke er montert:
    fjern royalimpregnert kledning og monter annen kledning

Vi venter nærmere redegjørelse fra DiBK om brannegenskaper til royalimpregnert kledning, og vil informere om dette når informasjonen foreligger