Ta i bruk ny "Smittestopp"-app!

Smittestopp fra FHI.

Byggenæringen oppfordrer alle på byggeplass om å bruke den nye appen "Smittestopp". Hjelp deg selv og hjelp andre med å stoppe smitten!

Ny utgave av appen "Smittestopp" er et trygt og nyttig verktøy for å begrense smitte gjennom effektiv varsling av nærkontakt med en smittet person. Bruk av appen er nå innarbeidet i BNLs smittevernstandard for byggeplasser med oppfordring om bruk. Den nye appen får også gode karakterer for personvern, og bør brukes på alle byggeplasser.

Appen brukes i tillegg til god smittevernpraksis som håndhygiene og praktisering av avstandavstandsregler. Appens bluetooth-teknologi utveksler koder med andre mobiler i nærheten, og gir deg varsel om du er i nærheten av en som har registrert en positiv koronatest. Blir du selv smittet kan du registrere deg anonymt, og på den måten varsle dine nærkontakter.

Mer info om smittestopp:

Les og last ned appen

Video om hva smittestopp gjør

Smittestopp får høy karakter for personsikkerhet

Hent plakater:

Hent plakat om nedlasting av "Smittestopp"- norsk

Hent plakat med argumenter for bruk av "Smittestopp"- norsk

Byggplakat norsk 

Byggplakat engelsk

Byggplakat polsk

Byggplakat litauisk