Benth A. Eik gjenvalgt som styreleder i Boligprodusentenes Forening

Publisert

Styret i Boligprodusentene blir valgt på foreningens årlige generalforsamling, og sitter for ett år av gangen. Adm. direktør i OBOS Block Watne AS, Benth A. Eik, ble gjenvalgt som styreleder for perioden 2023-2024.

"Som gjenvalgt styreleder vil jeg takke for tilliten. Jeg ser frem til å jobbe sammen med resten av styret og administrasjonen, for å sikre at boligprodusentene fortsatt får gode rammebetingelser i en krevende tid." - Benth A. Eik

Styrets sammensetning med ett års funksjonstid for perioden 2023 - 2024 er følgende:

Styreleder:

Benth A. Eik, adm. direktør i OBOS Block Watne AS 

Nestleder for styret

Anita Nysæther Kristiansen, Backer Bolig AS 

Øvrige styremedlemmer:

Karl Arne Jespersen, Mestergruppen AS

Sverre Molvik, Selvaag Bolig ASA

Hilde Vatne, JM Norge 

Torstein Fjogstad, Fjogstad-Hus AS

Representant for Hytteprodusentene:

Audun Skattebo, Tinde Hytter 

Varamedlemmer:

Mari Skjærstad i Boligpartner AS

Morthen Bakke, Bakkegruppen AS

Thor-Inge Thrana, Hellvik Gruppen AS

Pål By, Idehus Gruppen