Boliglånsforskriften: For seniorer med rammelån - mot unge med studielån

Boligprodusentene har gitt høringssvar til boliglånsforskriften: Forslaget vil gi en for sterk innstramning av boliglån nå. Forslaget vil komme på toppen av renteøkninger og det nye gjeldsregisteret.

Vi frykter at dette vil føre til redusert fremtidig boligforsyning med uønsket prisstigning der mange vil bo. Mange unge uten boligformue blir i dag henvist til å leie på grunn av for høye krav til egenkapital. Vi foreslår derfor at krav til egenkapital reduseres til 7,5 % for førstegangskjøpere.

De unge må inkluderes i eiermarkedet

Dagens boligtilbud i pressområde er krevende for unge som ønsker egen bolig. Leiemarkedet er begrenset og med et prisnivå som ikke muliggjør oppsparing av egenkapital. Det er mange eksempler på at månedsleie utgjør minst like mye som det ville koste å betjene et boliglån. Derfor fremstår leiemarkedet som en privatøkonomisk felle som ikke gjør det mulig å bygge opp boligformue slik jevnaldrende med egen bolig gradvis vil kunne gjøre. Eie eller leie er vinn eller forsvinn i privatøkonomisk forstand. Derfor vil foreldre som har boligformue strekke seg langt for å hjelpe egne barn inn på boligmarkedet. Barn med foreldre uten boligformue blir henvist til å arve leiefellen fra sine foreldre. Sett med unges øyne fremstår den norske eierlinjen som politikk for de veletablerte som allerede eier egen bolig. Det er nå en fare for at dette forsterkes fordi boliglånsforskriften favoriserer etablerte boligeiere gjennom ordninger som refinansiering og rammelån. Egenkapitalkravet gjør unge avhengig av familieformue og øvrige innstrammingseffekter truer med å underminere tilbudssiden og en balansert prisutvikling i fremtiden.

Vi anbefaler derfor følgende tiltak:

1) Primært anbefaler vi at boliglånsforskriften oppheves slik at bankene kan utøve normalt skjønn under tilsyn og veiledning fra Finanstilsynet.

2) Sekundært anbefaler vi følgende endringer i boliglånsforskriften:

- krav til egenkapital reduseres til 7,5 % for førstegangsetablerere

- maksimal gjeldsgrad heves til 6 x årslønn for nye boliger

- krav om nedbetaling av lån som overskrider 30 % av boligens verdi

- boliglånsforskriften gjøres tidsbegrenset og vurderes på nytt om ett år

Les hele høringssuttalelsen her