Boligprodusentene

Innhold

Svært godt salg, igangsettingen er fremdeles lav

Nyhet, Nyhet

Publisert

Salget de to første månedene i 2021 er meget godt, og er det nest beste salget siden vi begynte med månedlige målinger i 2010, sier adm. direktør Per Jæger.

Det er naturlig at igangsettingen henger noe etter salgstallene, da man må selge et visst antall enheter før boligbygging kan påbegynnes. Men dette er likevel de laveste igangsettingstallene vi har målt på årets to første måneder, konstaterer Jæger.

Salg nye bolig

  • Salget av nye boliger i februar 2021 var 21 % over februar 2020.
  • Salget hittil i år er 24 % over tilsvarende periode i 2020. Leiligheter og småhus er 26 % over, og eneboliger ligger 17 % over hittil i år.
  • På tolvmånedersbasis er salget 2 % over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger ligger 7 % over forrige tolvmånedersperiode. Mens leiligheter er 1 % over og småhus er 2 % ned fra forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye bolig

  • Igangsettingen av nye boliger i februar var 16 % ned sammenlignet med februar 2020.
  • Igangsettingen hittil i år er 13 % lavere enn tilsvarende periode i 2020. Leiligheter er 49 % lavere, mens småhus og eneboliger ligger henholdsvis 2 % og 34 % over hittil i år.
  • På tolvmånedersbasis er igangsettingen 6 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt. Igangsetningen av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 5 % og 8 % lavere, mens for eneboliger er igangsettingen lik med forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

  • Salget av nye fritidsboliger er svært godt.
  • Igangsetting av nye fritidsboliger ligger 15 % over samme periode i 2020.
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 53 % høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er 4 % ned.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon