Boligprodusentene

Innhold

Tilsyn med smittevern

Nyhet, Arbeidsliv, Regelverk, Korona

Publisert

Mange av våre medlemsbedrifter bruker bransjestandarden for smittevern på byggeplass, se COVID-19 — Del 1: Spesifikasjon for smittevern på bygg- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL). Dette er den såkalte hurtigspesifikasjonen som utgis av Standard Norge, men som eies og redigeres av Byggenæringens Landsforening (BNL). Se egen artikkel om smittevern.

Når Arbeidstilsynets tilsyn omfatter forhold som er omfattet av en bransjestandard, er det naturlig at bransjen redegjør for de vurderingene som bransjedokumentet bygger på. Det er derfor utarbeidet et sentralt delsvar som redegjør for vurderinger av risikofaktorer og tiltak for smittevern på byggeplass.  Merk at dette er et tillegg til medlemsbedriftenes svar om egne vurderinger; informasjon og oppfølging i vernerunder, tiltak i administrasjon og overfor forbruker, osv.  Vårt brev  bør brukes som vedlegg til bedriftens svar til tilsynet.

Hvis din bedrift har mottatt brev fra Arbeidstilsynet om postalt tilsyn med smittevern, bør du ta kontakt med Boligprodusentenes Forening, for nærmere informasjon og for å få tilgang til bransjedokumentet med delsvar om smittevernarbeidet.

Ta kontakt med oss på

post@boligprodusentene.no

eller Morten Meyer