Trygt Hyttekjøp er et seriøsitetsstempel

I media har det i det siste vært beskrevet historier om hytteleverandørene som ikke levere som avtalt, driver useriøst og ulovlig. Trygt Hyttekjøp er en bransjestandard som skal gjøre det enklere for kjøperne å finne fram i hyttemarkedet. Trygt Hyttekjøp skal vise hytteprodusentene som bygger etter norsk regelverk, har seriøse ansettelsesforhold og god faglig utførelse.

I media har det i det siste vært beskrevet historier om hytteleverandørene som ikke levere som avtalt, driver useriøst og ulovlig.

Hytteprodusentene, som er et underutvalg i Boligprodusentenes Forening, har utarbeidet merkeordningen Trygt Hyttekjøp. Trygt Hyttekjøp er en bransjestandard som skal gjøre det enklere for kjøperne å finne fram i hyttemarkedet. Det er veldig mange aktører i hyttemarkedet og ikke alltid lett for de som skal bygge en ny hytte å orientere seg. Trygt Hyttekjøp skal vise hytteprodusentene som bygger etter norsk regelverk, har seriøse ansettelsesforhold og god faglig utførelse. Det gir trygghet for deg som skal kjøpe ny hytte.

Hytteprodusentene som er godkjent i merkeordningen forplikter seg til å følge kvalitetsnormen.

En tydelig bransjestandard for hyttebygging fremhever at kvalitet og seriøsitet henger sammen, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes. Seriøsitet på arbeidsplassen og kvalitet i arbeidet henger tett sammen. Ryddige forhold, med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassene bidrar til kvalitet i byggingen. Kvalitetskravene gjør det nødvendig ha ordentlige ansettelsesforhold og benytte faglært arbeidskraft, sier Jæger.

Jæger peker særlig på innleie og HMS som viktige deler av Trygt Hyttekjøp . Som byggherre kan hyttekjøper bli holdt ansvarlig for det som skjer på byggeplassen. Trygt Hyttekjøp er derfor en trygghet for kjøperen. Trygt Hyttekjøp sikrer at arbeidere, også innleide, jobber på lovlige vilkår. Dette gjelder både lønn og HMS. Med stadig skjerpede krav fra myndighetene er dette et sentralt område i merkeordningen Trygt Hyttekjøp, sier Jæger.

Alle hytteprodusentene som er med i Trygt Hyttekjøp må levere egenerklæring til Boligprodusentene, og har en plikt til å gjennomføre årlig revisjon mot kvalitetskravene. Formålet med Trygt Hyttekjøp er å skape en bransjestandard som er åpen for alle som driver seriøst, og som vil være med å drive en positiv utvikling i hyttemarkedet. Hytter og fritidsboliger blir stadig viktigere for den norske byggenæringen, og derfor er det også viktig at vi sammen tar ansvar for å fremme kvalitet og seriøsitet, sier Jæger.

Se Trygt Hyttekjøps egen side for mer informasjon og hvem som er medlem

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger,
Mob +47 909 89 509, e-post: per.jaeger@boligprodusentene.no

Pressemelding i pdf om Trygt Hyttekjøp