Veileder "Visuelle kvaliteter for småhus"

Nyhet

Publisert

Skal du bygge tilbygg? Test ut DiBKs nye nettside for visuelle kvaliteter for småhus!

Direktoratet for byggkvalitet lager en ny veileder om visuelle kvaliteter. I første omgang dekker veilederen tilbygg til småhus. Veilederen retter seg mot boligeiere, men er også tenkt som støtteverktøy for andre prosjekterende, og for saksbehandlere i kommunen. Fram mot høsten ønsker direktoratet å få tilbakemeldinger både på tekst, bildebruk og struktur i veilederen. Målet er å forbedre den fram mot endelig lansering. 

Prøv veilederen "Visuelle kvaliteter for småhus” og gi direktoratet dine innspill!