Vinnere av Årets Boligprosjekt 2021

Boligpartner vant Årets Hytteprosjekt, Nordbolig Innlandet  vant Årets Småhusprosjekt og Bakke Leiligheter og SPG vant Årets Leilighetsprosjekt under Boligkonferansens festmiddag onsdag 8. september

Årets hytteprosjekt

"V1 på Aust-Torpa", Nordre Land kommune, BoligPartner

Årets hytteprosjekt er BoligPartner med "V1 på Aust-Torpa" i Nordre Land kommune. Hyttekonseptet V er en kompakt hytte med lite fotavtrykk. Stor takhøyde i stua og store vindusflater gir en lys og luftig følelse. Hytta er kledd i malmfuru og forsøker å kombinere det tradisjonelle med det moderne. De kileformete innhukene på langsidene symboliserer øksehugg inn til kjerneveden i en trestamme.

 

Årets Småhusprosjekt

"Gartnervegen", Stange kommune, Nordbolig Innlandet

Årets småhusprosjekt er Nordbolig med prosjektet Gartnervegen i Stange kommune. Prosjektet ligger med nærhet til Hamar og det var krav om høy utnyttelse. Prosjektet omfatter 11 rekkehus, to firemannsboliger og to seksmannsboliger. Det er etablert et sentralt tun skjermet for biltrafikk, og utarbeidet en egen formingsveileder for området.

 

Årets Leilighetsprosjekt

Årets leilighetsprosjekt er Bakke Leiligheter og SPG med prosjektet Bruket Brygge i Fredrikstad kommune

Prosjektet omfatter 150 leiligheter fordelt på ni bygningskropper. Prosjektet ligger på tomta til gamle Gressvik Bruk, med utsikt over til Fredrikstad. Utearealene er utviklet med gangveier, plasser og bryggepromenade