Boligprodusentene

Innhold

Nettmøte for NHOs medlemsbedrifter om koronapandemien 23.mars kl. 14.00

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

NHO inviterer til direkteoverført webmøte for alle medlemsbedrifter om Korona-viruset og de siste oppdateringene fra aktuelle etater, myndigheter og departement. NHO vil også oppsummere spørsmål som mange bedrifter lurer på, blant annet om permittering.

NHO inviterer jevnlig til direkteoverførte nettmøter for våre medlemsbedrifter om Korona-viruset.

Formålet med nettmøtene:

  • gi svar på hvordan enkeltbedrifter og norsk næringsliv kan håndtere utfordringene
  • gi et oppdatert bilde av NHOs prioriteringer og samarbeid mot myndighetene
  • oppsummere innkomne spørsmål fra medlemsbedrifter de siste dager og gi våre svar og/eller kommentarer til disse
Agenda for møtet 23. mars kl 14-15:
  • Velkommen og introduksjon om nåværende situasjon fra NHO v/ Christian Chramer, beredskapsleder, NHO
  • Innlegg fra NAV om oppdatering av regelverket og hva de gjør for å håndtere den sterkt økte saksmengden v/ Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør, NAV
  • Innlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidet med listen over samfunnskritiske funksjoner, prosess og kommunale og regionale smittevernsregler - hvordan sikre helheten og at hjulene holdes i gang v/ Thor Kleppen Sættem, statssekretær
  • Innlegg om oppdatert regelverk som følge av koronautbruddet, og aktuelle spørsmål fra bedriftene v/Margrethe Meder
  • Oppsummering med videre arbeid for NHO v/Christian Chramer
Her kan du følge møtet direkte eller se opptak i etterkant (krever innlogging): 
Ny bruker - slik logger du inn