Generalforsamling og Fagseminar

Onsdag 11. mai

09.0009.30
Boligprodusentenes Generalforsamling
For medlemmer av Boligprodusentenes Forening
Møterom - Ullevaal Panorama
09.3014.00
Fagseminar - Åpent for alle
Møterom - Ullevaal Panorama
09.3010.00
Rikets tilstand – Status på saker som Boligprodusentene arbeider med

Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening 

10.0010.50
Markedet innenfor bolig og byggevarer

- Fakta om råvaremarkedet i verden. Innlegget blir holdt av en representant National Association of Home Builders (NAHB) fra USA. 

- Markedsutsikter innenfor bolig og byggevare. Sara Midtgaard, makroøkonom i Prognosesentret AS. Midtgaard arbeider i Prognosesentret bl.a. med å overvåke internasjonal og norsk økonomi, og med å lage prognoser for bygg- og anleggsmarkedet.

10.5011.45
Konsekvenser av krigen i Ukraina

- Hvilke sanksjoner gjelder, og hvordan dokumentere at du har lov til å kjøpe/selge varen?  Lars Jacob Hiim, påtroppende adm. direktør Boligprodusentenes Forening. 

- Økte råvarepriser og energikostnader får store konsekvenser. Hvordan kan prisreguleringer og leveranseproblemer løses i eksisterende og framtidige kontrakter? Øystein Seljeflot, advokat, EBA  

- Spørsmål og diskusjon  

11.4513.00
Digitale produktdata - PDT og klimagassutslipp

- Hvilke krav til klimagassberegninger gjelder i dag og hvilke kommer - hva skjer? Lars Myhre, Teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening og Trine Dyrstad Pettersen, Teknisk sjef i Byggevareindustrien.

- Hvordan skal byggevareprodusentene dokumentere sine produktegenskaper? 

- Hvordan skal boligprodusentene forholde seg til dette?  

 

- Oppdatering på arbeidet med digitale produktdata. Jøns Sjøgren, adm. direktør, Byggevareindustrien.

 

- NOBB Miljødata – maskinlesbar data fra EPD som forenkler beregning av klimagassregnskap i henhold til kommende myndighetskrav. Boligprodusentenes betydning for utvikling og hvordan komme med tydelige markedskrav fremover?  Øyvind Skarholt, adm. direktør i Norsk Byggtjeneste og Kristine Bergendahl, Produkteier i Norsk Byggtjeneste AS.  

13.0013.30
Forvaltning Drift og vedlikehold

- Hvordan ta i bruk ny standard?  Morten Meyer, Kvalitetssjef i Boligprodusentenes Forening 

13.3013.45
Branntrygg

Hva skjer og når er neste versjon klar (snart 😊) 

13.4514.00
Flyktningeboliger

Orientering