Generalforsamling og Fagseminar

Programmet vil bli fortløpende oppdatert og vi tar forbehold om endringer av tidspunkt for innlegg og foredragsholdere.

09.3010.00
Boligprodusentenes Generalforsamling
For medlemmer av Boligprodusentenes Forening
Expo-salen
10.0014.00
Fagseminar - Åpent for alle å melde seg på
Expo-salen
10.0010.20
Rikets tilstand – Status på saker som Boligprodusentene arbeider med

Lars Jacob Hiim, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

10.2010.30
Pause
10.3011.30
Boligprodusentenes FDV-pakke
11.3012.15
Lunsj

Buffet i Brasseri X

12.1512.45
Klimagassregnskap – presentasjon av verktøy (1)
12.4513.15
Klimagassregnskap – presentasjon av verktøy (2)
13.1513.25
Pause
13.2514.00
Byggesak

Fagsjef i Boligprodusentenes Forening, Marita Grande