Generalforsamling og Fagseminar

Programmet vil bli fortløpende oppdatert og vi tar forbehold om endringer av tidspunkt for innlegg og foredragsholdere.

09.3010.00
Boligprodusentenes Generalforsamling
For medlemmer av Boligprodusentenes Forening
Expo-salen
10.0014.00
Fagseminar - Åpent for alle å melde seg på
Expo-salen
10.0010.20
Rikets tilstand – Status på saker som Boligprodusentene arbeider med

Lars Jacob Hiim, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

10.2010.30
Pause
10.3011.30
Boligprodusentenes FDV-pakke

Morten Meyer, Kvalitetssjef i Boligprodusentenes Forening 

Beate Størkson, Viscenario

11.3012.15
Lunsj

Buffet i Brasseri X

12.1513.15
Klimagassregnskap – presentasjon av verktøy

NOBB, Holte, Reduzer, ISY Calcus, OneClick LCA, LCAbyg-NOR

Lars Myhre, Teknisksjef i Boligprodusentenes Forening

13.1513.30
Pause
13.3014.00
Byggesak

Marita Grande, Fagsjef i Boligprodusentenes Forening