Boligkonferansen 2020 - Fra grønnvasking til grønt fundament!

15. og 16. oktober Meet Ullevaal

Innhold

Fredag 16. oktober 2020

09:0012:00
Klimaregnskap for nye boliger
Seminaret er åpent for alle
Møterom M4
09:0009:45
Rikets tilstand

Per Jæger, Adm.direktør Boligprodusentene

09:4510:00
Pause
10:0012:00
Seminar - mer informasjon kommer

Lars Myhre, Teknisk sjef Boligprodusentene
Jøns Sjøgren, Adm. direktør Byggevareindustrien

10:1510:45
Hva er grønnvasking og hva gir bærekraft?

Lars Myhre, Teknisk sjef Boligprodusentenes Forening 

10:4511:10
Lunsj
11:1012:00
Byggestein i klimaregnskapet

Lars Myhre. Teknisk sjef, Boligprodusentenes Forening