Boligkonferansen 2020 - Fra grønnvasking til grønt fundament!

7. og 8. oktober Meet Ullevaal

Innhold

Generalforsamling og fellesmøte torsdag 8. oktober 2020

Onsdag 6. mai avholdes først generalforsamling i Boligprodusentenes Forening (kun for medlemmer). Deretter gjennomføres det et  fellesmøte (åpen for alle) i sammarbeid med Byggevareindustriens Forening.

09:0010:30
Generalforsamling i Boligprodusentenes Forening
Møterom M4
09:0009:30
Generalforsamling i Boligprodusentenes Forening

Dag Runar Båtvik, Styreleder i Boligprodusentenes Forening

Kun for medlemmer

09:3010:15
Rikets tilstand

Per Jæger, Adm.direktør Boligprodusentene.

Kun for medlemmer

10:1510:30
Pause
10:3014:30
Klimaregnskap for nye boliger
Seminaret er åpent for alle, men retter seg spesielt mot medlemmer av Boligprodusentene og Byggevareindustrien
Møterom M4
10:3010:35
Velkommen

Lars Myhre, Teknisk sjef Boligprodusentene
Jøns Sjøgren, Adm. direktør Byggevareindustrien

10:4511:30
Hva er grønnvasking og hva gir bærekraft?

Trine Dyrstad Pettersen, Teknisk sjef Byggvareindustriens Forening 
Lars Myhre, Teknisk sjef Boligprodusentenes Forening 

11:3012:00
Byggestein i klimaregnskapet

Lars Myhre. Teknisk sjef, Boligprodusentenes Forening 

12:0012:45
Lunsj
12:4513:30
Hvordan blir veien frem mot klimaregnskap i 2023 til?

Byggvareindustrien og Boligprodusentene

13:3014:30
Når alle blir digitale aktører - fremtidslaboratoriet/scenarier

Om endring av forretningsmodeller i digitaliseringens tid 

14:3014:30
Avslutning