Boligkonferansen 2021 - Hvordan få til nok boligbygging i Norge?

8. og 9. september Meet Ullevaal

Innhold

Fredag 16. oktober 2020

08:3012:00
Klimaregnskap for nye boliger
Seminaret er åpent for alle
Møterom M4
08:3009:15
Rikets tilstand

Per Jæger, Adm.direktør Boligprodusentene

09:1509:30
Pause
09:3010:30
Hva er grønnvasking og hva gir bærekraft?

Lars Myhre, Teknisk sjef Boligprodusentenes Forening 

10:3011:30
Byggestein i klimaregnskapet

Lars Myhre. Teknisk sjef, Boligprodusentenes Forening 

11:3012:00
Lunsj