Nyheter

Vis filtrering

8 resultater

Type artikkel
Velg område
8 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Maskinlesbar vareinformasjon

    Boligprodusentenes Forening ber medlemmene i foreningen om å kreve fra byggevareleverandører at de innen utløpet av 2022 leverer maskinlesbar produktinformasjon. Dette gjelder alle byggevarer, inklusive rør, elektro, ventilasjon, maling mv. The Norwegian Home Builders'Association requests its members to require all construction product suppliers to start providing machine-readable product data by the end of 2022. The requst covers all construction products, including piping, electric and ventilationproducts, paints etc. See more information below.