Merkeordningen Trygt Hyttekjøp skal gjøre det lettere for hyttekjøperne å velge kvalitet som varer

Trygt Hyttekjøp skal imøtekomme kunders og myndighetenes forventning til ansvarlighet, faglig utførelse og gode arbeidsvilkår. Hytteprodusentene som bruker merket skal sikre hyttekjøperen kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

 

Hytteprodusenter som er medlem i Trygt Hyttekjøp garanterer for at:

- vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk

- du som kjøper får garantier og forsikring etter bustadoppføringslova

- utførelse av byggearbeidet skjer på faglig vis

- det er ordnete arbeidsforhold på byggeplassen

- du har rett til å bruke Boligtvistnemnda ved eventuelle tvister

 

Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmer i Trygt Hyttekjøp. Hyttekjøperne skal være trygg på at som hytteprodusentene som er medlem oppfyller kvalitetskravene.

 

 

Les kvalitetsnormen

Hvorfor se etter Trygt Hyttekjøp når du skal kjøpe ny hytte?