Medlemsfordeler BNL

Innhold

Her finner du en oversikt over ulike praktiske hjelpemidler i HMS-arbeidet - i hovedsak brosjyrer, veiledere og lenker til nettsider med bakgrunn i prosjekter i byggenæringen.

BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktkjedene.

Som medlem av boligprodusentenes Forening kan du benytte deg av rådgivningshjelp hos advokatene i BNL

Her kan du holde deg oppdatert på økonomiske trender, markedsøkonomi og prognoser for bransjen