Boligprodusentene

Innhold

Møte om bransjenorm for beskrivelse av størrelse på parkeringsplasser

Hvor stor parkeringsplass behøver en hvit el-bil?

Boligprodusentene inviterer medlemmer til møte om utvikling av bransjenorm for beskrivelse av størrelse på parkeringsplasser i garasjeanlegg

Det har vært flere saker for domstolene knyttet til minstestørrelse på parkeringsplasser. Byggteknisk forskrift stiller ikke krav til minimumsstørrelse på parkeringsplasser. Men bustadoppføringslova stiller krav om at entreprenør (selger) skal vise omsut for forbruker (boligkjøper).  Hva som er akseptabel minstestørrelse på parkeringsplassene blir da mye et spørsmål om hvilken informasjon som entreprenør har gitt om størrelse og utforming av parkeringsplassene, og hva forbruker således kunne forvente seg. 

Domsavgjørelsene åpner for en viss vilkårlighet i forståelsen av hva som er tilstrekkelig størrelse på parkeringsplasser. Dommene gjør det viktig å kommunisere til kunde hvor store parkeringsplassene er. Boligprodusentene ønsker derfor å etablere en bransjenorm for beskrivelse av parkeringsplasser i garasjeanlegg, og inviterer medlemmer til møte om utvikling av slik norm:

Dato: 6. mars kl 12:00 - 15:30

Sted: Næringslivets hus (NHO-bygget), Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo

Påmeldingsfrist: onsdag 27. februar til Lars Myhre. mobil: 911 43 169

Et råutkast til bransjenorm vil bli sendt ut til påmeldte deltakere i forkant av møtet