HMS-verktøykasse

Her finner du en oversikt over ulike praktiske hjelpemidler i HMS-arbeidet - i hovedsak brosjyrer, veiledere og lenker til nettsider med bakgrunn i prosjekter i byggenæringen.

Veileder for valg av seriøse aktører

NHO Byggenæringen har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktkjedene.

Advokatene i BNL

Som medlem av Boligprodusentenes Forening kan du benytte deg av rådgivningshjelp hos advokatene i NHO Byggenæringen

Marked og statistikk

Her kan du holde deg oppdatert på økonomiske trender, markedsøkonomi og prognoser for bransjen