Rettighets- og ansvarserklæring

Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av boligprodusentene.no er beskyttet av åndsverkloven. Bruk utover det åndsverkloven tillater, krever forutgående skriftlig samtykke fra Boligprodusentenes forening.

Boligprodusentenes forening etterstreber at innholdet på boligprodusentene.no er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer slike feil måtte forårsake.

Boligprodusentenes forening tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på boligprodusentene.no , eller som lenker eller henviser til boligprodusentene.no.