Generalforsamling og Fagseminar 15. mai

Programmet er under utarbeidelse.

09:00 10:00
Boligprodusentenes Generalforsamling
For medlemmer av Boligprodusentenes Forening
Expo-salen
10:00 14:30
Fagseminar - Åpent for alle å melde seg på
Rekkefølge på innlegg m.m. kan endres
Expo-salen
10:00 10:20
Rikets tilstand – Status på saker som Boligprodusentene arbeider med

Lars Jacob Hiim, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

10:20 11:30
Informasjon om ulike temaer
  • Arealregnskap
  • Planvask
  • Endring av arealplan - Er handlingsrommet for strengt?
11:30 12:15
Lunsj

Buffet i Brasseri X

12:15 12:45
Lansering av boligprodusentenes parkeringsnorm

Teknisk sjef i Boligprodusentene, Lars Myhre presenterer boligprodusentenes parkeringsnorm
Tidligere adm. direktør i Boligprodusentene, Per Jæger orienterer om standard byggeblankett for kjøp av parkeringsplasser.

12:45 13:15
Prosjektering for sirkulær økonomi

Ved Norgeshus og teknisk sjef i Boligprodusentene Lars Myhre.

13:15 13:30
Pause
13:30 14:15
Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Forslag til endring av statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet, også kalt "knutepunktstrategien", ble sendt på høring 13. mars, med høringsfrist 12. juni.

Erik Vieth Pedersen, avdelingsdirektør i KDD orienterer om forslaget. 

Deretter diskusjon og innspill til forslaget, ledet av Lars Jacob Hiim, adm. direktør i Boligprodusentene