Generalforsamling og Fagseminar 15. mai

Programmet er under utarbeidelse.

09.3010.00
Boligprodusentenes Generalforsamling
For medlemmer av Boligprodusentenes Forening
Expo-salen
10.0014.00
Fagseminar - Åpent for alle å melde seg på
Expo-salen
Temaer for fagseminaret

Programmet er under utarbeidelse, tidspunkter og navn på innleggsholdere kommer:

- Hovedtemaer fra boligmeldingen - konsekvenser for boligbyggerne
- Arealregnskap
- Planvask
- Endring av arealplan - Er handlingsrommet for strengt, behov for endring av lov? 
- Lansering av Boligprodusentenes parkeringsnorm
- Husbankens virkemidler
- Flere temaer kommer

Det blir lunsj kl 11.30-12.15.