Besøksadresse

Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

 

Postadresse

Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo

Kontakt

Tlf 23 08 75 00

post@boligprodusentene.no

Fakturaadresse

Boligprodusentene ønsker elektronisk faktura fra sine leverandører til org.nr. 979610548
Slik sender du faktura til NHO

Administrasjonen: