Boligkonferansen 2020 - Fra grønnvasking til grønt fundament!

7. og 8. oktober Meet Ullevaal

Innhold

Vil din bedrift profilere seg på Boligkonferansen, ta kontakt med:

Informasjon til utstillere

Her finner du praktisk informasjon for utstillere på Boligkonferansen 2020

  • Oppriggingen starter fra kl. 07.30 på onsdag 7. oktober. All rigging må være ferdig innen kl. 09.00.
  • Nedrigging gjøres etter konferansen 7. oktober og må være ferdig før kl. 17.30

Mer informasjon kommer.