Boligkonferansen 2020 - Fra grønnvasking til grønt fundament!

5. - 6. mai Meet Ullevaal

Innhold

Vil din bedrift profilere seg på Boligkonferansen, ta kontakt med:

Informasjon til utstillere

Her finner du praktisk informasjon for utstillere på Boligkonferansen 2020

  • Oppriggingen starter fra kl. 07.30 på tirsdag 5. mai. All rigging må være ferdig innen kl. 09.00.
  • Nedrigging gjøres etter konferansen 5. mai og må være ferdig før kl. 17.30

Mer informasjon kommer.