Boligkonferansen 2021 - Hvordan få til nok boligbygging i Norge?

8. og 9. september Meet Ullevaal

Innhold

Informasjon til utstillere

Her finner du praktisk informasjon for utstillere på Boligkonferansen 2020

  • Oppriggingen starter fra kl. 07.30 på torsdag 15. oktober. All rigging må være ferdig innen kl. 09.00.
  • Nedrigging gjøres etter konferansen 15. oktober, og må være ferdig før kl. 17.30

Mer informasjon kommer.